Deze zomer krijgen de belangrijke plekken in onze gemeente uit de tijd van de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672 volop aandacht. Deze plekken waren het decor voor diverse gebeurtenissen 350 jaar geleden. Een grote tentoonstelling, enkele lezingen en diverse andere activiteiten zijn de middelen om de vele geïnteresseerden uit onze regio kennis te laten maken met onze verbintenissen met de Oude Hollandse Waterlinie en hetgeen er gebeurd is in 1672.

De Ronde Venen ligt als ‘inundatiegemeente’ binnen het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie. Er zijn nauwelijks fysieke verdedigingswerken (meer) te vinden, die ons aan de ruim driehonderd jaar oude linie doen denken. Binnen onze gemeente gaat het vooral om de geschiedenis en de verhalen: het immaterieel en archeologisch erfgoed. Er zijn verschillende plekken, die herinneringen bieden aan of in verband gebracht kunnen worden met de gebeurtenissen in 1672. Wij willen deze verhalen weer zichtbaar maken in het landschap en mensen kennis laten maken met deze ook voor onze gemeente niet onbelangrijke periode. Want nogal wat straatnamen, plekken en gebouwen hebben hun oor­sprong in deze tijd of zijn daar mee verbonden. 

Poster Tt
Wat wordt er allemaal georganiseerd?

De projectgroep 'Herdenking 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie en Rampjaar 1672', kortweg '1672 RampZalig genoemd', wil aan de huidige bevolking van De Ronde Venen diverse mogelijkheden bieden om de geschiedenis van de eigen omgeving nog beter te leren kennen.
Hiertoe organiseren wij in 2022 van 2 juli tot en met 30 oktober:
Een grote permanente tentoonstelling genoemd ‘1672 RampZalig’, in de R.K.-kerk het Heilig Hart van Jezus te Vinkeveen. Een tentoonstelling van prenten, verhalen en objecten, gepresen­teerd in een kabinet van curiositeiten, gevuld met verhalen en vondsten uit 17e eeuw. Het geheel vormt tevens een informele leeromgeving voor scholieren van de lokale scholen. Met een watertafel: Interactieve OHWL voor kinderen om dijken zelf door te breken. En een Battlefield: Speelveld voor kinderen om gebeurtenissen uit 1672 na te spelen.

Zie ook de deelpagina's:
Een terugblik tot nu toe
Tentoonstellingen
Waar was dat?
Lezingen
Fietsroutes en meer
Extra editie Proosdijkroniek 1672
Wargames
Geocaching

 

HV De Proosdijlanden, in samenwerking met d’Werkplaats, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Cultuurhuis Abcoude, Stichting Oude Hollandse Waterlinie en Gemeente De Ronde Venen.