ANBI

De Historische Vereniging “De Proosdijlanden” is aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI, een Algemeen Nut Beogende instelling onder nummer 8063.89.084

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 leden. Het bestuurslidmaatschap wordt niet bezoldigd.

De statutaire naam is Vereniging De Proosdijlanden en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 4048136

Post en vestiging adres: Croonstadtlaan 4a, 3641 AL, Mijdrecht.

www.proosdijlanden.nl

Rekeningnummer voor donaties: NL 89 RABO 0369 6185 05

Voor laatste jaarrekening en verslag zie de pagina algemene ledenvergadering.