4 maart 2024

Zoek nu nog gemakkelijker naar je voorouders in de periode vóór 1811.

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft natuurlijk al langer van DTB-boeken (Doop-, Trouw- en Begraafboeken, vóór 1811) indexen en scans online staan. En niet alleen van de plaatsen die tot het werkgebied van het BHIC behoren, maar ook van plaatsen daarbuiten. Nou was het bij die plaatsen altijd best onhandig om bij de juiste scans te komen. Als je via de naamindex de gegevens van de juiste persoon gevonden had, moest je altijd nog even via het overzicht ‘Wat zit erin?’ bij de juiste rubriek en plaats kijken om te weten te komen waar je de scans kon inzien. Deze stap is nu niet meer nodig en dat gaat stamboomonderzoekers echt heel veel tijd schelen. Je kunt nu dus nog gemakkelijker zoeken naar je voorouders in de periode vóór 1811. Anton Schuttelaars heeft bij al deze indexen namelijk een heel handig (blauw) linkje geplaatst. Zo kom je via de index heel gemakkelijk en in één klik bij de scans van het betreffende DTB boek en kun je de akte meteen opzoeken en downloaden. Het linkje begint met ‘Blader hier door het gescande register….’. Dat brengt je direct naar het betreffende gescande deel.

WieWasWie introduceert LINKS.

Met LINKS worden huwelijksakten van de Burgerlijke Stand aan elkaar gekoppeld. Hiermee kun je in kortere tijd je stamboom opbouwen vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand en relaties leggen, die eerst niet (eenvoudig) tevoorschijn zouden zijn gekomen.

 

Onderzoek in de archieven van de schepenbank Tilburg.

Regionaal Archief Tilburg beheert achttien schepenbankarchieven. Deze zijn allemaal gescand en online te bekijken via de website. Reden om tijdens een symposium eens extra aandacht te schenken aan deze archiefbron.

 

Nieuwe onderzoeksmogelijkheden Fotopersbureau De Boer.

De collectie van Fotopersbureau De Boer (1945-2005) is een bijzondere. Het bevat een veelheid aan onderwerpen en is met twee miljoen beelden van enorme omvang. Al deze persfoto’s zijn – met dank aan vele vrijwilligers en de inzet van kunstmatige intelligentie – al goed doorzoekbaar en vrij te downloaden in de Beeldbank Fotopersbureau De Boer. Maar het kan nóg beter. We hebben de al beschikbare gegevens over de persfoto’s verder verrijkt en de gehele collectie als Linked Open Data gepubliceerd. Door dit te doen, kan deze op nieuwe manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek naar actuele onderwerpen als sociale ongelijkheid, milieu of het dagelijks leven. Of voor het maken van een betere gebiedsanalyse door gebruik te maken van aan foto’s gekoppelde locatiegegevens. Het is het gevolg van het project FAIR Photos, waarin het Noord-Hollands Archief heeft samengewerkt met Leon van Wissen (CREATE Lab, Universiteit van Amsterdam), Menno den Engelse (Islands of Meaning) en het Netwerk Digitaal Erfgoed, als onderdeel van de CLARIAH Heritage Data Call.