Genealogie

Reeds in de beginjaren van onze vereniging werden er avonden belegd in het Archief van het Gemeentehuis in Mijdrecht. Daar waren o.a. de burgerlijke standen van de voormalige plaatsen in De Ronde Venen opgeslagen. Hiervan maakten steeds meer inwoners van onze gemeente en daarbuiten gebruik. Een aantal leden van onze vereniging met veel kennis en deskundigheid op het gebied van Genealogie sloot  zich aaneen en vormde “de Werkgroep Genealogie”.

Een van de eerste activiteiten van de werkgroep was de organisatie van een zeer geslaagde Dag van de Genealogie, met vele deskundigen en presentaties.  Belangrijk  voor de werkgroep was ook de opening van onze Oudheidkamer in de Boei in Vinkeveen. Uiteindelijk ontwikkelde de werkgroep zich tot een servicepunt voor leden en ook niet-leden die op zoek zijn naar hun voorouders.

Met enige regelmaat is de werkgroep in onze verenigingsruimte actief samen met andere stamboomonderzoekers in en buiten De Ronde Venen. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

  • Informatie uitwisseling;
  • Hulp bieden bij stamboomonderzoek;
  • Het organiseren van cursussen, b.v. oud schrift;
  • Deskundigheidsbevordering d.m.v. lezingen, b.v. op het gebied van stamboomonderzoek, computerprogramma’s, gegevensbeheer (dopen, trouwen, begraven, e.d.), archiefonderzoek, onderzoek naar achtergronden en eventuele wapens (heraldiek).  

Kortom alles wat met stamboomonderzoek te maken heeft. Nieuws van de werkgroep wordt regelmatig gepubliceerd in de Proosdijkroniek, de Nieuwsbrief, in de weekbladen in De Ronde Venen, de website van onze vereniging en bij de leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV).