Werkgroepen

Leden van de vereniging zijn aktief in verschillende werkgroepen: archeologie, bibliotheek en documentatie, genealogie en monumenten. Elke werkgroep heeft een vertegenwoordiger in het bestuur, die als aanspreekpunt fungeert. Meer informatie per werkgroep vindt u onderstaand.

Archeologie

Binnen het bestuur is Paul Hoogers portefeuillehouder.

Voor meer informatie over archeologie in De Ronde Venen is Paul (ook als voorzitter van de AWN, Archeologische Werkgroep Nederland) benaderbaar:

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon: 0297 560944

Bibliotheek en documentatie

We beschikken over een ruime collectie documentatiemateriaal over de regionale geschiedenis. Al vanaf het begin van ons bestaan (1984) is een ruime verzameling boeken en documenten bijeengebracht. Deze verzameling historisch materiaal wil de vereniging graag toegankelijk maken voor een breed publiek. Elke maandagmiddag en woensdagmorgen zijn wij daarom geopend.

Een enthousiaste groep leden van de werkgroep ‘bibliotheek’ is elke maandag en woensdag actief met het catalogiseren van de vele boeken en tijdschriften. Van deze catalogus is ook een digitale versie, zodat er via de computer een zoekingang in deze bibliotheek is. Nog niet alles is gecatalogiseerd, maar toch is besloten om de reeds aanwezige informatie voor u ter beschikking te stellen.

De toegang tot deze informatie is tweeledig. Er is een catalogus op papier, gerangschikt op schrijver en op titel. De onderzoeker moet dan al weten welk document de door hem gewenste informatie bevat. De tweede ingang is digitaal. Gezocht kan worden op titel, naam van de schrijver, de uitgever en een aantal trefwoorden.

Bijvoorbeeld: U bent van plan een onderzoek te doen naar een periode in de geschiedenis voor een artikel in de Proosdijkoerier (we houden ons aanbevolen). Of u zoekt informatie in de plaatselijke geschiedenis om uw familiegeschiedenis meer diepgang te geven. Dan nodigen wij u van harte uit om het documentatiecentrum van de Proosdijlanden te bezoeken.

Onze vrijwilligers vragen u een zoekopdracht in te vullen. De gevraagde informatie krijgt u aangereikt en u kunt ter plaatse de informatie bestuderen. We kunnen een computeruitdraai verzorgen als er meerdere bronnen over het onderwerp aanwezig zijn. Het materiaal kan helaas niet buiten het documentatiecentrum uitgeleend worden.

Wij hopen u graag te ontmoeten in ons documentatiecentrum: Croonstadtlaan 4a, 3641 AL te Mijdrecht.
Openingstijden: elke maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur en woensdagmorgen van 09.30 - 12.30 uur. (met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus)

Croonstadtlaan foto klCroonstadtlaan plgrond aangepast

Genealogie

Reeds in de beginjaren van onze vereniging werden er avonden belegd in het Archief van het Gemeentehuis in Mijdrecht. Daar waren o.a. de burgerlijke standen van de voormalige plaatsen in De Ronde Venen opgeslagen. Hiervan maakten steeds meer inwoners van onze gemeente en daarbuiten gebruik. Een aantal leden van onze vereniging met veel kennis en deskundigheid op het gebied van Genealogie sloot  zich aaneen en vormde “de Werkgroep Genealogie”.

Een van de eerste activiteiten van de werkgroep was de organisatie van een zeer geslaagde Dag van de Genealogie, met vele deskundigen en presentaties.  Belangrijk  voor de werkgroep was ook de opening van onze Oudheidkamer in de Boei in Vinkeveen. Uiteindelijk ontwikkelde de werkgroep zich tot een servicepunt voor leden en ook niet-leden die op zoek zijn naar hun voorouders.

Met enige regelmaat is de werkgroep in onze verenigingsruimte actief samen met andere stamboomonderzoekers in en buiten De Ronde Venen. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

  • Informatie uitwisseling;
  • Hulp bieden bij stamboomonderzoek;
  • Het organiseren van cursussen, b.v. oud schrift;
  • Deskundigheidsbevordering d.m.v. lezingen, b.v. op het gebied van stamboomonderzoek, computerprogramma’s, gegevensbeheer (dopen, trouwen, begraven, e.d.), archiefonderzoek, onderzoek naar achtergronden en eventuele wapens (heraldiek).  

Kortom alles wat met stamboomonderzoek te maken heeft. Nieuws van de werkgroep wordt regelmatig gepubliceerd in de Proosdijkroniek, de Nieuwsbrief, in de weekbladen in De Ronde Venen, de website van onze vereniging en bij de leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV).

 

Heemkunde

De werkgroep HEEMKUNDE wil de lokale geschiedenis onderzoeken door het interviewen van mensen, die historisch interessante zaken hebben te vertellen over het verleden van onze gemeente (ook wel genoemd 'oral history').

Bij voorkeur zaken uit hun eigen herinneringen. Het zal dan ook over het recentere verleden gaan. Wij leggen hun verhalen dan vast in beeld en geluid.

  • Als eerste proberen wij een thema te hanteren bij een serie interviews. Denk daarbij aan zaken als het ‘boerenleven kort na de oorlog’ , ‘het leven van de veenwerkers’ en zo verder.
  • Een volgende mogelijkheid is het interviewen van een bekende inwoner, die veel heeft betekent voor de samenleving.
  • Ook is het mogelijk een buitengewoon interessant verhaal van een inwoner van onze gemeente vast te leggen.

Voor alles is het de bedoeling dat het resultaat iets toevoegt aan de kennis over de geschiedenis van onze gemeente.

Als voorbeeld van onze werkzaamheden is een kort fragment te zien en te horen op YouTube: 

Monumenten

In een persbericht van onze gemeente schrijft Burgemeester Maarten Divendal in 2020: “Het is belangrijk dat we oude en mooie gebouwen bewaren voor de komende generaties. Gebouwen die experts belangrijk vinden, maar vooral bouwwerken waar onze inwoners om geven en waar zij een geschiedenis mee hebben. Ik ben benieuwd naar de verhalen erachter. Want juist deze verhalen maken deze gebouwen van waarde.” 

In de acht dorpen van De Ronde Venen staan veel historische gebouwen. Een klein deel hiervan is zo bijzonder dat de gemeente ze voor de toekomst wil behouden. Deze molens, gemalen, boerderijen, woonhuizen, bruggen en forten vertellen ons over de geschiedenis van de gemeente. Om dit verhaal te kunnen vertellen en om de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren heeft een aantal de status van gemeentelijk monument gekregen. De gemeente wil alle bouwwerken in De Ronde Venen onder de loep te nemen om zo interessante gebouwen, die uit deze inventarisatie naar voren komen, de mogelijkheid te geven om gemeentelijk monument te worden. Het gaat om gebouwen die het lokaal-historische verhaal vertellen, zoals bijvoorbeeld de starttoren in de Vinkeveense Plassen, een karakteristiek en zeldzaam bouwwerk dat echt bij De Ronde Venen hoort. Onze historische vereniging is bij deze inventarisatie betrokken. 

Hoewel de gemeente De Ronde Venen niet in het bezit is van oude historische stads- of dorpskernen, blijken er zich in het uitgestrekte gebied van de gemeente nog vele oude en waardevolle panden en objecten te bevinden. Sedert 1996 heeft de gemeente De Ronde Venen in samenwerking met de Provinciale Utrechtse Monumentencommissie en de historische vereniging “De Proosdijlanden” geïnventariseerd welke panden, objecten en gebieden in aanmerking kwamen voor plaatsing op een gemeentelijke monumentenlijst, naast de rijksmonumentenlijst. Dit heeft geresulteerd in de hier te vinden monumenten. Leden van de historische vereniging werken momenteel aan het verstrekken van korte informatie over elk monument, wat te zijner tijd volledig via deze website te raadplegen zal zijn. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens van het advies van de Provinciale Utrechtse Monumentencommissie uit 1996 en van de gegevens vanuit het Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) van de Provincie Utrecht. In onze beeldbank vindt u onder het tabblad collecties foto's van de gemeentelijke en rijksmonumenten in De Ronde Venen.

Aanvullende informatie vindt u via de volgende links:

monumentenaanwijzing gemeente De Ronde Venen (de gemeente heeft een belangrijke rol in monumentenbeheer)

aanmelden nieuwe monumenten gemeente De Ronde Venen (in het Erfgoedregister vindt u alle gemeentelijke en rijksmonumenten)

aanvragen financiële regeling voor monumenten gemeente De Ronde Venen

Monumentenwacht Utrecht (de provincie verricht inspecties en geeft advies over onderhoud)