De Rijke Waver, 1900
Abcoude, stationsstraat, Gein, ca. 1900
De Heul Vinkeveen, 1912
Stationstraat Mijdrecht, gezicht op NH kerk
Demmerik Vinkeveen, 1922
Dorpsstraat Wilnis, 1900
Hofland Mijdrecht, 1910
Herenweg Wilnis, gezicht op kerk in Driehuis
Baambrugge, De Krom, zand- en jaagpad

Beleef de geschiedenis

Van zaterdag 2 juli t/m 30 oktober a.s. is in de R.K.-kerk aan de Kerklaan te Vinkeveen de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’. In het najaar van 2021 is een projectgroep van onze vereniging gestart met de voorbereiding van de herdenking van hetgeen er 350 jaar geleden in onze regio heeft plaatsgevonden.

Tentoonstelling
Onder aanvoering van Greet en Marjolein Stappers ontstond het idee van een grote tentoonstelling met als doel: Laten zien en beleven wat er in onze gemeente rond de schermutselingen uit die tijd is gebeurd.
In Vinkeveen hebben we met de R.K.-kerk aan de Kerklaan een prachtige locatie. Het interieur van de kerk levert een schitterende achtergrond voor de vele attributen, kaarten, boeken, prenten en objecten uit de zeventiende eeuw, die de projectgroep met hulp van diverse inwoners heeft verzameld. Het verhaal van de tentoonstelling richt zich op een twaalftal ‘posten’, verdedigingsplekken in de directe omgeving, waar in 1672 tegen de Franse aanvallers is gevochten.
De expositie is van 2 juli tot en met 30 oktober elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur te bezoeken; de entree is gratis.

00LOGO LICHTBLAUW

 

 

 

 

 

Diverse activiteiten
Naast de vaste tentoonstelling over onze eigen dorpen komt er een tweetal wisseltentoonstellingen, over de Oude Hollandse Waterlinie en over het maken van propaganda in zeventiende-eeuwse oorlogstijd. We organiseren een zevental lezingen op de zaterdagmiddagen, zie hiervoor ook de deelpagina onder 1672 RampZalig. Daar geven we tevens een uitgebreide toelichting op de diverse posten. Daarnaast bieden we een aantal fiets- , wandel- en vaarideeën.
Samen met Cultuurhuis Abcoude is er een educatief project ontwikkeld voor de basisscholen. Het thema van het Zomertuinfestival (2 en 3 juli) is ook gekoppeld aan 1672. Op initiatief van de PG Mijdrecht komen er enkele activiteiten voor belangstellende ouderen (bezoek expositie en een speciale verhalenmiddag). Tijdens de middagen van de lezingen organiseren we een ‘Wargame’ rond het ‘battlefield van Waverveen’. En er is een labcache voor geocachers. Naast dit alles publiceren we tegelijk met het reguliere juninummer een extra dikke speciale uitgave van onze Proosdijkroniek over 1672.

Voor meer informatie zie ook de deelpagina en het submenu op 1672RampZalig. Hier vindt u ook een aantal terugblikken op wat al geweest is.

Projectgroep en bestuur van De Proosdijlanden is veel dank verschuldigd aan alle personen en instanties die meewerken aan het slagen van dit project. Het gaat dan om leden van onze werkgroepen, bewoners die hun eigen objecten, kaarten of prenten uitlenen, diverse susidiegevers en een reeks van lokale sponsoren. We noemen hier speciaal de stichting Oude Hollandse Waterlinie, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het KF Heinfonds, het Prins Bernhard cultuurfonds, d'werkplaats, drukkerij Avanti, Pijl14, het Cultuurhuis Abcoude. PG Mijdrecht, de gemeente De Ronde Venen, de provincie Utrecht, Lionsclub Vinkeveen Waverveen en de R.K.-kerk het Heilig Hart van Jezus.

Tevens bedanken wij de volgende sponsoren:

Albert Heijn Vinkeveen
Aquaflora Aquarium
Avanti Drukkerij
Brouwer & Zn Fournituren
Brouwer Transport en Logistiek
Dukdalf Handelsonderneming
Haan de G. & Zn Zand en Grind
Hassing Rioolservice
J.J.G. van der Helm
Leurs Interieurbouw
Lions Vinkeveen Waverveen
Mulckhuyse C. Aannemersbedrijf
de Plassen Wasserij
Pothuizen Zonwering
Rijdes Tuincentrum
Stoof Automobielbedrijf
Studio 110 Architectuur
Van Dort en Partners Accountancy
Kees Sier Vishandel
Walraven Groothandel
Van der Wilt Verwarming
Van Wijngaarden Assurantiën

Lezing Verveningsgeschiedenis

Onder deze titel verzorgde Kees Kentrop donderdag 21 april jl. een boeiende lezing over de verveningsgeschiedenis in onze regio. Sinds de sluiting van het Museum ‘De Ronde Venen’ biedt Kees deze lezing aan voor scholen en instellingen, onder de noemer ‘Museum on Tour’. Hij bouwde de lezing op samen met zijn dit voorjaar overleden ‘mentor’ Aales van Leeuwen.

Lezing Kees KKees Kentrop vertelt (foto Hans van Zwieten).

De lezing was aansluitend aan onze ledenvergadering. De aanwezigen waren onder de indruk van alle arbeidsintensieve werkzaamheden die de veenarbeiders in vroeger eeuwen in onze omgeving hebben verricht. Na een korte toelichting op de ontstaansgeschiedenis van het veenlandschap in de Ronde Venen ging Kees in op het zware werk: eerst nog met de baggerbeugel en later de nabewerking met diverse werktuigen bij de veentrekmachine.
Die werktuigen had Kees allemaal bij zich. Zowel de greppelgraaf, de greep, de boezemschop als de lieslaarzen, de veenslikpeilstok, de krukken en de treeborden, de knip, de klauw en het stikijzer en natuurlijk ook de turfmand werden in woord, beeld en als object besproken. Hij vertelde duidelijk waar alle materialen voor werden gebruikt. Zijn verhaal onderstreepte hij met diverse filmpjes, die in de tijd van het echte veenwerk gemaakt zijn. De nog altijd bestaande veentrekmachine ‘Op Hoop van Zegen’ is op dit moment in restauratie bij Pim Berkelaar.

Tijdens de open dagen waarop geïnteresseerd publiek deze lokaal zo historisch belangrijke machine met draaiende Bronsmotor kan zien, geeft Pim Berkelaar ook uitleg over de vorderingen van zijn herstelwerkzaamheden.  De bezichtiggingsdagen worden bekend gemaakt in de regionale media.
Al met al een zeer gewaardeerd verhaal, gezien ook de enthousiaste waardering na afloop door de aanwezigen. In het juninummer van onze Proosdijkroniek doen we uitgebreider verslag hiervan.

DB 210422

Het dagelijks bestuur van HV De Proosdijlanden: v.l.n.r. Hein Wolff (de nieuwe secretaris), Geertje Oerlemans (aftredend secretaris), Rob Blans (voorzitter) en Jan van Breukelen (penningmeester). (foto Hans van Zwieten).

Verliefd op de Dorpsstraat

Het maartnummer van onze Proosdijkroniek staat weer boordevol interessante wetenswaardigheden. Ook nu weer rijk geïllustreerd met tientallen foto’s van onze dorpen uit het verre en nabije verleden.
De Abcouder brandweercentrale is niet meer geschikt. Er moet een nieuwe kazerne gebouwd worden. Anton Schrikenberg vertelt ons de geschiedenis van deze kazerne. En wat is de situatie rond de Rondeveense monumenten? Maura Klinkhamer vroeg Wiesje Dijkxhoorn (“Ik was verliefd op de Dorpsstraat”) naar de stand van zaken. 
“In De Hoef houden we van aanpakken.” Piet van Buul sprak Huub van Bemmelen over zijn vele inspanningen voor de Hoefse gemeenschap. Fons Compier biedt ons een opmerkelijke analyse van de overlijdensregisters, waarin hij enkele tragische berichten toetst aan de gegevens uit akten en registers. 

Cover PK mrt22In de periode 1818-1833 werden de grenzen van alle gemeenten in de provincie Utrecht formeel vastgelegd. Kees Flohr licht dit proces aan de hand van een aantal ‘Kuyperkaarten’ toe.
De in januari  jl. overleden Aales van Leeuwen ging, als één van zijn laatste activiteiten, op zoek naar het verhaal achter de bijzondere Wilnisser Boote de Vries, meestermolenmaker en gemeentebestuurslid van Wilnis in de 19de eeuw.
Jean Rousset de Missy; wie was deze Fransman en hoe raakte hij in Thamen bij den Uijthoorn verzeild? Die vraag beantwoordt Chris Woerden.

Fotoreportages over enkele Mijdrechtse straten (door Nico van Kreuningen) en de Wilnisse plassen (uit de nalatenschap van Herman van Soest) geven diverse nostalgische beelden uit de vorige eeuw. Voor de vervening was de polder ten zuiden van Wilnis bovenland en agrarisch. Omstreeks 1750 begon ook hier de vervening en ontstond een grote watervlakte. En, wie weet meer over het pand aan Hofland, waarvan een foto in dit nummer is opgenomen?
Ponderosa sinds het najaar van 1981. Het houten clubhuis Ponderosa begon, mede door het intensieve gebruik, mankementen te vertonen. Stef Veerhuis vervolgt zijn geschiedenisverhaal over dit buurthuis in Uithoorn.
Nogal wat mensen zijn, zeker in de afgelopen twee jaar, enorm druk met het achterhalen van stamboomgegevens. De werkgroep genealogie legt uit wat zij allemaal voor de geïnteresseerden kan betekenen.
In 2022 krijgen de belangrijke plekken in onze gemeente uit de tijd van de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672 volop aandacht. We vertellen in het kort wat er dit jaar allemaal georganiseerd wordt rond dit thema.
Kortom weer een schat aan leesvoer, rijk geïllustreerd en prachtig vormgegeven. Een waardevol tijdschrift voor eenieder die meer wil weten over het verleden van zijn eigen omgeving. De nieuwe Proosdijkroniek wordt verspreid in de tweede week van maart.

Droog brood met spinnenkoppen erop

In deze door een virus gedwarsboomde tijden is er altijd nog ons kwartaalblad. Het decembernummer is weer goed gevuld en fraai opgemaakt:

Voor de echte WilnCover dec21isser is het nog wel bekend: de Nor. Ooit stond dit gebouwtje dicht bij de kerk aan de Kerkstraat. De algemene benaming voor de bewaarplaats van aangehouden personen was de ‘nor’. De gerechten waren daar wat minder luxe dan wenselijk: “droog brood met spinnenkoppen erop en water kreeg je daar”. In de Proosdijkroniek van december vertellen we meer over dit verdwenen gebouwtje. .
Piet van Buul interviewde voor de decembereditie de tweelingbroers Hazeleger over hun historische interesses en verzamelingen. Chris Woerden leverde het verhaal over de Thamense dominee Kaldenus en Stef Veerhuis dook in de geschiedenis van de Uithoornse speeltuinvereniging Ponderosa.
Een overzicht van het Mijdrechtse spoor is beschreven door Jan Rijksen, terwijl Arie Bloed de relatie tussen de burgemeester van Vinkeveen en de pers onderzocht. Een familiegeschiedenis, met als hoofdpersoon Harke Visser, en aandacht voor het elektrabedrijf van Ben Koeleman worden nog aangevuld met terugblikken naar de verenigingsactiviteiten van de laatste maanden en een aantal verhalen over de verveningsgeschiedenis. Abcoude komt terug in een reeks van foto’s van Ton Peppink en in een artikel vanuit het Regionaal Archief in Breukelen.
Dit alles is zoals gebruikelijk fraai opgemaakt door Jaco Kroon (Pijl14), waardoor het historisch magazine een prachtige en voor velen zeer aantrekkelijke uitstraling heeft.

Bestuur en redactie wensen u ondanks alles een plezierige feestmaand en dito jaarwisseling toe en natuurlijk vooral een gezond 2022.

Heel veel foto's

Het septembernummer van onze Proosdijkroniek is opnieuw rijk gevuld met heel veel aansprekend fotomateriaal. Met een coverfoto van Baambrugge uit begin twintigste eeuw en pakweg honderd illustraties, waarvan de meeste in kleur, krijgt u een prachtige ondersteuning bij de verhalen over bijna alle dorpen in onze regio.

Cover sep 22Het begint al met een reeks achttiende-eeuwse prenten bij het Uithoornse verhaal van Chris Woerden. Arie Bloed vertelt over het Vinkeveense Zuiderwaard. Ton Pepping, Nico van Kreuningen en Rolf Verkaik leverden de beelden van respectievelijk Abcoude, Mijdrecht en Wilnis met de bijbehorende toelichting. Aangaande De Hoef vertelt Ronald Wieman in een verslag van Piet van Buul over enkele historische vergissingen. Stef Veerhuis leverde een reeks van nostalgische advertenties aan, naast een verhaal over Mevrouw van Wieringen. Andere vrouwen in deze editie worden beschreven door Wilma de Kruijter (over de Waverveense Doortje Spaan) en Maura Klinkhamer (over het afscheidnemende bestuurslid Geertje Oerlemans).
Vanuit de werkgroepen geven Henny Dekker (genealogie) en Joris Drubbel (archeologie) een interessante bijdrage. Uit het verenigingsarchief komen beelden van oud-Vinkeveen. Ten slotte lezen we een verslag met heel veel foto’s van de eerste weken ‘1672 RampZalig’ (de expositie) en een vooruitblik op wat nog komt. Kortom, weer een geslaagde editie van het regionaal historische kwartaalblad. De Proosdijkroniek verschijnt in week 37.