Centurial v1.20 - Gebeurtenissen

Als eerder is aangekondigd, is nu verdsie 1.20 van centurial gereleased. De release staat in het teken van Gebeurtenissen. De nieuwe versie introduceert meer dan 60 nieuwe gebeurtenistypes, promoveert gebeurtenissen binnen Centurial tot entiteit (net zoals personen en relaties), bevat de nieuwe Gebeurtenissenlijst en Gebeurtenweergave, verbeterd de tijdlijn in de Persoonweergave en is deels gerefactored en gerestyled.
Lees hier de bizonderheden van deze release.

Wachtrij voor scanning on demand Amsterdam

De vraag naar scanning on demand bij het Stadsarchief Amsterdam is enorm toegenomen, waardoor er vertraging optreedt in de afhandeling van aanvragen. Sinds juli 2020 is het aantal aanvragen met 76% gestegen en het aantal aanvragers met meer dan de helft.
Lees hier verder.

Centurial v1.19.1 is uit

Afgelopen weekend heeft Centurial update v1.19.1 uitgebracht. Het betreft een aantal kleinere verbeteringen.

De ontwikkeling van Centurial v1.20 is in de laatste fase beland. De release wordt over 2 of 3 weken verwacht. Centurial v1.20 introduceert onder andere vele nieuwe gebeurtenissen, en deze spreadsheet beschrijft de gebeurtenissen die beschikbaar zullen zijn in Centurial v1.20.

Kadastergegevens kustzone Noord-Holland uit 1832 staan online

De kaarten uit 1832 van de kustzone Noord-Holland, inclusief informatie over de eigenaren van de percelen en de hoogte van de betaalde belasting, zijn nu online op de website HisGIS te raadplegen. Hiermee is een schat aan gegevens ontsloten, waar onder meer historici, ecologen, terreinbeheerders en landschapsspecialisten uit kunnen putten.