Netwerkdag historici in Wilnis

De maand van de geschiedenis startte onlangs in de Ronde Venen uitstekend voor de bestuurders van de regionale historische kringen, verenigingen en stichtingen.

Dit jaar lag de organisatie van de netwerkdag in handen van de Historische Vereniging De Proosdijlanden. PR-man Co Oudshoorn inviteerde bestuursleden van historische clubs uit Abcoude/Baambrugge, Breukelen, Ouderkerk, Diemen, Driemond, Duivendrecht, Uithoorn/de Kwakel, Loenen, Aalsmeer en Amstelveen.

netwerkdagkl2Secretaris Geertje Oerlemans ontving rond koffietijd in de “Roeping” in Wilnis de bestuurdersafgevaardigden uit de regio. En onder leiding van voorzitter Jaap Meulstee werd alles wat de bestuurders bezighoudt puntsgewijs besproken.
Naamsbekendheid en samenwerking waren de hoofdthema’s. Ervaringen over het gebruik van de website, de nieuwsbrieven en het samenstellen en drukken van de magazines werden uitgewisseld. Wat doen de organisaties zoal met hun monumenten, de educatie, genealogie en archeologie? Hoe haken zij in bij Open Monumentendagen, maand van de geschiedenis en lokale activiteiten? Welke exposities worden samengesteld en waar worden die tentoongesteld; welke gastsprekers worden uitgenodigd en hoe werf je én bind je de leden? De gespreksdeelnemers waren zeer geïnteresseerd in elkaars reilen en zeilen en volop is gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden en verbindingen.

Tijdens de door Ria Braamskamp geserveerde lunch spraken de bestuurders gewoon nog even door over de contributies en over het omgaan met schenkingen van historische waarde.

 

Gids Henk Butink popelde om de bestuurders van deze regionale historische verenigingen in de middag mee te nemen door Wilnis, om ze vol trots de historische highlights van het dorp te laten zien. En dat is gelukt!. De Nederlands Hervormde Kerk ging speciaal voor deze bezoekers open en al wandelend met de groep kwamen de tastbare herinneringen aan WOII aan bod, de begraafplaats, de nor, het station en het voormalige negentiende eeuwse raadhuis met de markante plataan. De diverse originele kunstwerken in de openbare ruimte en natuurlijk het verhaal van de kadebreuk in 2003. Bijzonder luchtfoto’s aan de wand én een maquette, die Jan Bluemink heeft gemaakt van het Wilnisse dorp, zoals het er in de jaren vijftig uitzag, werden bij Jan op zolder uitgebreid bewonderd.

 

 

In de kleine historische Dorpsstraat met gespecialiseerde winkeltjes eindigde de wandelroute bij het oude (Post)kantoor/huis, nu een gemeentelijk monument. Bij De Buurvrouw aan de overkant werd een toost uitgebracht op een klinkende toekomst, gebouwd op het rijke verleden van onze mooie dorpen. (Deelneemster Ans Quirijnen, secretaris Stichting Oud-Duivendrecht).

De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten

Geslaagde boekpresentatie in Janskerk te Mijdrecht

P1090433a Kopie

In de voor hem zo kenmerkende en voor de lezer begrijpelijke bewoordingen vertelt Fred de Wit, de nestor van de historische vereniging, over de ontstaansgeschiedenis van onze regio. Het verhaal is gericht op de proosten, die vanuit Mijdrecht gedurende 700 jaar in de Proosdijlanden de leiding hadden.

De geschiedenis verhaalt over de mens achter de proosten in de periode van de jaren 1085 tot 1795. De katholieke proosten, die vanuit hun geloof en met oog voor de problemen van de bevolking, maar wel vaak op afstand, het gebied bestuurden en later de protestantse proosten, die een meer regenteske manier van leiding geven hadden. Deze bestuurders gaven leiding aan de ontginningen van het gebied rond het huidige Mijdrecht en Wilnis.

Fred de Wit beschrijft hierbij talloze herkenbare plekken en gaat bijvoorbeeld in op de verschillende, soms ook eigenlijk foutieve straatnamen, die herinneren aan de proosten.

Tijdens zijn onderzoek heeft Fred de Wit vele uren doorgebracht in de diverse archieven, die historisch bronnenmateriaal over onze regio hebben. Aangevuld met een reeks prachtige en op de tekst toegepaste illustraties, is hij er in geslaagd een lezenswaardig geheel te produceren, dat de lezer met veel plezier zal doornemen.

Maandag 9 november overhandigde Fred de Wit het eerste exemplaar van zijn nieuwste publicatie aan burgemeester Maarten Divendal. In een druk bezochte bijeenkomst in de Janskerk in Mijdrecht was het bijzonder gezellig. Tijdens de presentatie was ook een optreden van zangeres Greetje de Haan.

Voor niet-leden is het boekje voor € 9,95 in de winkel te koop.

cover dec15De Proosdijkoerier van december

Een editie die u natuurlijk niet wilt missen. Leden van onze vereniging ontvangen het decembernummer automatisch, maar krijgen daarbij ook nog als een soort kerstgeschenk het boekje "De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten" meegeleverd. 

Het decembernummer van de Proosdijkoerier is weer een uitstekend gevuld exemplaar. Joop Frankenhuizen doet uitgebreid verslag van de industriële geschiedenis in Mijdrecht. Piet van Buul geeft extra informatie over oorlogsvluchten. Stef Veerhuis beschrijft de inlaatsluis en vijzelmolen. Fred de Wit geeft uitleg over ‘de Maricken’ en Bob Bouwhuis had een gesprek met onze burgemeester Maarten Divendal. Aangevuld met het nodige verenigingsnieuws een uitgave om met het gebruikelijke leesplezier kennis van te nemen. 

Jubileumfeest geslaagd

veensteekdvdHet dertigjarig bestaan van onze vereniging is op 27 september groots gevierd.
Onze jubileumcommissie verdient alle lof voor het geweldige programma, waarin diverse andere jubilerende verenigingen hun eveneens zeer gewaardeerde steentje bijdroegen.
Bij de opening van het feest konden het Mijdrechts Ouderenkoor, IVN De Ronde Venen, het Cursusproject, Toneelvereniging OKK en Inloophuis Het Anker samen met ons vertellen over hun activiteiten en het jubileum. Vervolgens konden we museumdirecteur Maarten Kentgens een dvd overhandigen met unieke beelden uit een door dokter Bijleveld gemaakte film uit 1938. Hierop beelden van het veensteekproces.

Het feestprogramma was bijzonder gevarieerd. Het Ouderenkoor beet het spits af, gevolgd door een ludiek optreden van de familie Valentijn, die zich als turftrappers uitstekend presenteerden. Maar ook de demonstratie van de TaiChi groep 'The Yellow Team' viel in goede (turf)aarde. De overvolle grote zaal van het Dorpshuis in Vinkeveen ging bij de meezingliedjes van het Smartlappenkoor helemaal mee. Gezelligheid ten top.
In de ontvangsthal van de Boei stonden de deelnemende verenigingen en diverse werkgroepen van de Proosdijlanden met een informatiekraam. De eerder bestelde dvd-boxen van de onlangs uitgebrachte dvd 'De vorige eeuw vastgelegd voor de toekomst' is door vele betrokkenen opgehaald en voor enkele honderden bezoekers was het een bijzonder plezierig samenzijn om herinneringen aan dertig jaar verenigingshistorie op te halen met elkaar.

Nadat nogal wat bezoekers hun prijs uit de gehouden Rad van Fortuinloterij in ontvangst genomen hadden, kon wethouder Aldrik Dijkstra de prijzen uitreiken aan de deelnemers van de uitgeschreven schrijfwedstrijd 'herinneringen aan vroeger'. De genomineerde basisschoolleerlingen hebben menig verhaal van oma of opa doorverteld. Uiteindelijk bleek het verhaal van Madelief Voorbij dusdanig indrukwekkend dat zij een speciale prijs mocht ontvangen. De hoofdprijs was echter voor Luna Veerhuis van de Driehuisschool. Haar verhaal over (oma) Leontine in de jaren zestig werd door de jury als beste gehonoreerd met de eerste prijs. Verhalenvertelster Elza Vis droeg hierna het verhaal van Luna aan het ademloos luisterende publiek voor. Bij de volwassenen werd de eerste prijs toegekend aan Riet Pietersen, die met haar eigen oorlogsherinneringen de hoofdprijs verdiende.
De door Hans van Veen gepresenteerde middag werd afgesloten met een spetterend, eigentijds optreden van enkele dansgroepen van Jazz- en Showballet Nicole. Voorwaar een bijzonder geslaagd evenement. Organisator Co Oudshoorn en zijn vele helpers verdienen alle lof voor het soepele verloop van dit succesvolle festijn.

Een filmimpressie door Johan den Drijver vindt u hier.

Een journalistieke impressie van het feest vindt u hier.

Later plaatsen we ook nog enkele foto's van het feest.