Lezing Sint Petersburg door Henk Butink

Dinsdag 17 april na de algemene vergadering van de historische vereniging De Proosdijlanden geeft Henk Butink een lezing over de banden met Sint Petersburg.
De lezing is om ongeveer 20.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur en het geheel vindt plaats in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a, te Mijdrecht.

Henk Butink vertelt na de algemene vergadering een verhaal over Nederlanders in Sint-Petersburg. Zijn presentatie is in de vorm van een flitsende audiovisuele (beamer) show. Zijn mondelinge toelichting wordt aangevuld met fraaie foto’s en begeleid door mooie, Russische muziek. 

Sint-Petersburg: Hollandse kPetersburgerk uit 1834, foto Henk Butink (2008)
 
De presentatie wordt gegeven in de ‘Oudheidkamer’ aan de Croonstadtlaan. Deze (stads)naam is verbonden met de verdediging van Sint-Petersburg. De documentaire laat de band zien die Nederlanders hadden met Sint-Petersburg in de periode 1720-1918. De Russen dreven handel met Nederland –  zelfs met Mijdrecht –  en omgekeerd gingen generaties Nederlanders daarheen. Ze maakten er fortuin, gingen naar hun eigen "Hollandse Kerk" en werden er begraven.
De stad op het eiland kreeg de naam van een van de forten ‘Kronstadt’ en is de naamgever van de Stoomtimmerfabriek N.V. Croonstadt in Mijdrecht, mogelijk omdat er veel hout vanuit Kronstadt werd aangevoerd. De timmerfabriek verdween maar de naam niet. De laan waaraan vroeger de timmerfabriek lag kreeg de naam Croonstadtlaan. 
 
Meer informatie en een uitgebreide literatuurverwijzing is te vinden op: www.butink.nl/nederlanders-in-sint-peterburg-rusluie

Lezing Derk Boswijk bijzonder geslaagd

De lezing van derk Boswijk over zijn familiegeschiedenis (Treur en Verboom) is een doorslaand succes gebleken. Onze Oudheidkamer liep vol met vele tientallen familieleden en andere belangstellenden. Derk Boswijk (Wilnis/Kockengen) kwam in het bezit van een stapeltje brieven, documenten en foto’s uit het leven van overgrootvader Cornelis Treur en opa Peter Treur was dat voor hem aanleiding om op zoek te gaan naar de geschiedenis van de familie Treur. Die speelt zich deels in Amerika en voor een groot deel in De Ronde Venen en het Groene Hart af. Derk plaatste de belevenissen van de familie uit het begin van de vorige eeuw in het perspectief van de ontwikkelingen uit die periode rond de eerste wereldoorlog. Hij schreef er een familieroman over en vertelde deze avond een rijk geillustreerd verhaal. Na afloop konden de kopers van zijn roman het boek laten signeren door de spreker.

Derk Boswijk 1Derk Boswijk 2

 

Presentatie boekje Rondeveense polders

Donderdag 23 november overhandigde Dick Koeleman het eerste exemplaar van zijn nieuwste boekje 'De Rondeveense polders' aan de zojuist herbenoemde burgemeester Maarten Divendal. In het boekje beschrijft Dick de zogeheten manuscriptkaart van Praalder. In de toelichting die Dick ter plekke gaf op zijn onderzoekstocht legde de schrijver uit hoeveel interessante details op deze kaart te zien zijn.

IMG 0168aIMG 0134a


De presentatie kende een zeer gewaardeerde, muzikale ondersteuning door de 'Singers for Sisters', op deze avond een vijftal enthousiaste muzikanten uit onze dorpen, die zich inzetten voor Sisters Hope, een organisatie die onderzoek naar borstkanker financieel mede mogelijk maakt.

Alle leden van onze vereniging ontvangen het boekje 'De Rondeveense polders' met de daarbij behorende reproductie van de bewuste kaart, tegelijk met het decembernummer van de Proosdijkoerier als eindejaarsgeschenk van de Stichting Proosdijer Publicaties.
De uitgave is overigens ook los te koop voor 7,90 euro.

Veel interesse

Op onze ledenvergadering van 16 november jl. was het gezellig druk. In een afgeladen oudheidkamer waren ruim zestig belangstellenden aanwezig om eerst de plannen en de begroting voor 2018 goed te keuren en daarna de lezing van Hans van Kessel over de Oude Hollandse Waterlinie te volgen.

AV nov 17 kl
Aangaande de plannen van het bestuur om in 2018 bepaalde activiteiten verder uit te breiden leverden de aanwezigen vooral veel bijval. De toelichting door voorzitter Rob Blans was helder en ook de uitleg van penningmeester Jan van Breukelen over de financiele situatie stemde de vergadering tot tevredenheid.
In de rondvraag was er onder meer aandacht voor (het verpauperen van enkele) monumenten en de actie die we als vereniging hierop kunnen plegen, alsook nieuwsgierigheid naar archeologische vondsten bij de diverse bouwplekken in de gemeente. Van beide zaken konden de betrokken bestuursleden (resp. Wiesje Dijkxhoorn en Paul Hoogers) aangeven dat zij hier volop mee in de slag zijn.

De lezing van Hans van Kessel was luchtig en vooral regionaal ingevuld. De anekdotes bij de ontwikkelingen in 1672, toen er een keertje WEL iets gebeurde in onze dorpen, vielen in goede aarde en de interactieve wijze van presenteren werd door het talrijk aanwezige publiek gewaardeerd. Er werd nog lang nagepraat en veel informatie uitgewisseld. Kortom, weer een bijzonder geslaagde verenigingsactiviteit.