Wereldwijd oorlog
Een lezing door Peter van Golen.

Digitale lezing

Oorspronkelijk was deze lezing bedoeld voor het slotstuk van onze algemene ledenvergadering van 23 april jl. Door alle maatregelen rond het Covid-19-virus kon dit helaas niet doorgaan. Een alternatief is bedacht. In de Oudheidkamer is door Arie Noteboom een filmopname gemaakt van het voor die avond bedoelde verhaal.
Peter van Golen vertelt over de Tweede Wereldoorlog, bespreekt de impact van deze donkere periode op de bevolking en vult dit aan met passende beelden. In het eerste deel behandelt Peter de Europese politiek en de aanleidingen tot de oorlog. In het tweede deel bespreekt hij de Nederlandse politiek en de regionale en persoonlijke gevolgen voor de Rondeveense dorpen in de periode 1940-1945. Het geheel is doorspekt met persoonlijke herinneringen en anekdotes. Ieder deel duurt ongeveer negenentwintig minuten.
U kunt de lezing zien door hier te klikken op.
 

Jaarverslag 2019 geplaatst

CoronaVanwege de crisissituatie rond het Covid-19 virus zijn wij genoodzaakt om alle verenigingsactiviteiten voor onbepaalde tijd op te schorten. Alle lezingen, bijeenkomsten, vergaderingen en excursies van de komende maanden zijn afgelast.
Zo ook onze algemene vergadering van 23 april en de lezing van die avond door Peter van Golen. Vervelend, maar het is niet anders.
Toch hebben we gemeend om u nu alvast inzage te geven in het jaarverslag over het verenigingsjaar 2019 en het daaraan toegevoegde verslag van de kascommissie. Zie hiervoor het tabblad 'algemene ledenvergadering' onder het menu 'vereniging'. Vooralsnog schatten we in dat we de voorjaarsvergadering pas veel later dit jaar kunnen houden, misschien zelfs gekoppeld aan onze najaarsvergadering.

Zodra er meer helderheid is over de mogellijkheden om weer lezingen en andere activiteiten te organiseren, zullen we dat tijdig bekend maken. Houd u de landelijke en regionale berichtgeving in de gaten.
Graag verwijzen we u naar de edities van onze nieuwsbrieven, de Proosdijkoerier en Proosdijkroniek. Op onze website kunt u oude exemplaren inzien, klik daarvoor op het tabblad 'publicaties'. 

Trots op Vinkeveen

Ruilmiddag klein

Inwoners van Vinkeveen hebben massaal gespaard voor het door onze vereniging in samenwerking met Jumbo Vinkeveen geproduceerde plaatjesboek ‘Trots op Vinkeveen’. De spaarperiode voor de 216 stickers in het fraai vormgegeven fotoboek met historische afbeeldingen van het mooie plassendorp is per 1 maart jl. afgesloten.

Ruilmiddag
Woensdag 4 maart was er een ruilmiddag in het plaatselijke Dorpshuis. En ook dit was weer een groot succes. Nogal wat inwoners kwamen de laatste plaatjes ruilen om hun eigen boek, of dat wat ze voor een ander spaarden, vol te kunnen krijgen. Geanimeerde gesprekken aan de ruiltafels, anekdotes en heel veel complimenten voor de samenstellers en initiatiefnemers. Het is een enorm geslaagde actie geweest, die veel heeft losgemaakt bij de Vinkeveense bevolking. Met heel veel positieve reacties tot gevolg. Vaak is ook de vraag gesteld of er al nagedacht is over een vervolg.
Zeker: de eerste plannen om deze actie volgend jaar met een deel 2 een vervolg te geven zijn al gesmeed. 

Geen lezing over Museum Buren en Oranje

WA en MaximaDe voor 19 maart aangekondigde lezing over de collectie van het Museum Buren en de band met de Oranjefamilie GAAT NIET DOOR. 

In Buren staat het enige museum dat gewijd is aan het huis van Oranje. De geschiedenis van de band tussen Buren en de Oranjes begint in 1551 als Willem van Oranje trouwt met Anna, gravin van Buren, in de kerk tegenover het huidige museum. In het museum is een fraaie maquette te zien van wat eens het grootste kasteel
van Nederland was: Kasteel Buren.