Nieuwe ruimte geopend

Bij de officiële openingsceremonie van ons nieuwe onderkomen was het een gezellig druk. Vrijdag 27 januari werd onze ‘nieuwe Oudheidkamer’ door burgemeester Maarten Divendal officieel opengesteld.
De burgemeester onthulde gezamenlijk met voorzitter Rob Blans vergezeld van een enorme knal en confetti het naambord (foto links). Honderd aanwezigen (foto rechts) hieven daarbij een speciaal glas bubbels. Burgemeester Divendal sprak over de waarde van historisch besef en hij benadrukte het belang van de inzet van vrijwilligers (foto rechtsonder: broers Braamskamp bevestigen bord). De burgemeester overhandigde een exemplaar van de zojuist beschikbaar gekomen gemeentevlag aan voorzitter Blans.
Rob Blans ging in op de geschiedenis van de vereniging. Hij noemde de verschillende ‘woonplaatsen’ van de club: het Prinsenhuis, het gemeentehuis, Museum De Ronde Venen en de laatste jaren het Dorpshuis in Vinkeveen. En dan nu een flinke ruimte aan de Croonstadtlaan. Een mooie plek waar de diverse werkgroepen van de vereniging prima hun activiteiten kunnen doen.

Burgemeester en Rob doen openingshandeling klVeel belangstelling kl


 

 

 

Het verhaal van Rob werd ondersteund met beelden uit het verleden, een presentatie verzorgd door het Mijdrechtse Event Station van John den Hollander. Rob noemde ook diegenen, die het financieel mogelijk gemaakt hebben om de verhuizing en nieuwe inrichting van de Oudheidkamer te bekostigen: SC Johnson Europlant BV, Stichting Ronde Venen Fonds, G. Brouwer & Zoon Fournituren, Rabo Dichtbij Fonds, P.A. van Rooyen Verhuizingen BV, ABN-AMRO, Event Station, Drukkerij Avanti, Dirkedaen en V.d. Wilt Gerbera's.

De vele aanwezigen waren vol lof over de prachtige ruimte en de vele mogelijkheden, die de historische vereniging nu heeft om haar historische arbeid te doen en te presenteren. Maar ook de presentatie van de schilderijen van Akke Feddema-Fokker en de maquettes van Alex van Ankeren (foto linksonder) oogsten veel lof.
De twee open dagen op zaterdag en zondag brachten op beide dagen nog vele tientallen belangstellenden op de been, die eveneens met veel plezier en complimenten het nieuwe onderkomen kwamen bekijken. (de eerste drie foto's met dank aan Henk Butink)

Akke en Alex klBraamskamp broers bevestigen bord kl

Rob Blans pakt voorzittershamer

Op de algemene ledenvergadering van 17 november jl. hebben onze leden een nieuwe voorzitter benoemd. Aftredend voorzitter Jaap Meulstee gaat zijn vizier binnen het bestuur vooral richten op het kwartaalblad De Proosdijkoerier. Voor de opengevallen vacature is de heer Rob Blans (Mijdrecht) bereid gevonden om de voorzittershamer over te nemen.

robbl klRob Blans is 68 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen en vier kleinkinderen. Hij studeerde geodesie in Delft, alwaar zijn belangstelling voor het maken van kaarten is gewekt. Na zijn afstuderen en de vervulling van de dienstplicht als terreinmeetofficier (weer kaarten) werkte hij gedurende 41 jaar in de ICT, van programmeur tot lid van de Raad van Bestuur van CMG (nu CGI).
Als vrijwilliger heeft Rob gedurende ruim 40 jaar allerlei bestuursfuncties vervuld bij Scouting Nederland, voornamelijk op gewestelijk en landelijk niveau. Van 2006 tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad van De Ronde Venen. Rob heeft altijd veel belangstelling gehad voor geschiedenis en gaat zich daar nu verder in verdiepen binnen de Historische Vereniging De Proosdijlanden.

Na zijn benoeming sprak Blans zijn dank uit voor het gestelde vertrouwen en benadrukte nog eens dat het werken met de regionale geschiedenis een interessante en uitdagende bezigheid is, die hij met veel plezier uitoefent.

RABOBANK VERLENGT SPONSORING PROOSDIJLANDEN

Afgelopen week is het sponsorcontract tussen de historische vereniging De Proosdijlanden en Rabobank Rijn en Veenstromen opnieuw verlengd. Regiodirecteur Ronald Meijer en vicevoorzitter van de Proosdijlanden Co Oudshoorn waren het ook dit jaar weer snel eens. Met een wederzijdse handtekening is het contract opnieuw verlengd en kan de historische vereniging met de financiële ondersteuning van de Rabobank haar publicitaire activiteiten aangaande onze regionale historie nog beter voortzetten.

Rabocontract 2016kl

Op de foto: Rabobankdirecteur Meijer links en Proosdijlanden PR-man Oudshoorn rechts.

We verhuizen

Hieronder een sfeerimpressie van de overheveling van onze spullen van Vinkeveen (collage 1) naar Mijdrecht (collage 2)

Met dank aan diverse werkgroep- en bestuursleden.

 

Verhuizing1 kl

Verhuizing2 kl

 

Met dank aan de vele vrijwilligers is de nieuwe oudheidkamer
schoongemaakt, aangekleed en ingericht.

U ziet de aparte vergaderruimte, de documentatie- annex werkruimte, de brede gevel, de keuken, de verhuizers,
en de nog lege grote ruimte, er is een aparte garderobe naast de entree, een lift en een trap en een speciale voorhal.