Publicaties

De vereniging verzorgt vier maal per jaar de uitgave van het tijdschrift “De Proosdijkoerier”. Hierin wordt aandacht besteed aan de historische gebeurtenissen die betrekking hebben op het gebied van De Ronde Venen en die het gemaakt hebben zoals het nu is.

Maandelijks wordt er via e-mail een nieuwsbrief verzorgd. Via deze website kunt u zich hiervoor opgeven.

Via de Stichting “Proosdijer Publicaties” verschijnen bijzondere publicaties betreffende de geschiedenis van De Ronde Venen.