Agenda

Op donderdag 16 november was onze algemene ledenvergadering.

U kunt de agenda daarvaan hier inzien.